Contacteer ons

X

Hoe kan ik met een beding van aanwas de successierechten verminderen?

Beding van aanwas

De echtgenoten of partners beschikken over een gedeelte van een eigendom of zij hebben elk apart iets in eigendom waarvan zij willen dat de langstlevende echtgenoot of de langstlevende partner dit bekomt aan een zo laag mogelijk tarief.

Dit kan door elk hun deel in een soort gemeenschappelijke pot te stoppen en een contract af te sluiten onder mekaar waarbij zij overeenkomen dat diegene die het langst leeft de ganse pot krijgt. Dit noemt men een beding van aanwas.

Tontinebeding

Een tontinebeding is een clausule die de notaris inbouwt in de koopakte, als samenwonenden een gezinswoning kopen. Sterft een van de partners, dan gaat zijn aandeel van de woning automatisch naar de andere partner, in volle eigendom of beperkt tot vruchtgebruik. De langstlevende krijgt de woning niet via erfenis, maar volgens hetgeen in het contract voorzien is. Heeft de eerststervende reservataire erfgenamen, zoals ouders of kinderen, dan kunnen zij hun erfrechtelijke reserve niet inroepen tegen de langstlevende partner.

Belangrijk is dat het hier gaat om kanscontracten waarbij de partners gelijke overlevingskansen moeten hebben.

U wenst hier meer over te weten?

Contacteer ons