Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Lijdt u aan een schenker syndroom?

Inleiding

Ouders wensen vaak om tijdens hun leven een vermogensverschuiving tot stand te brengen ten voordele van hun kinderen of één van hen.

Toch worden zij vaak afgeremd door bepaalde elementen die hen doen twijfelen over de beslissing om een schenking tot stand te brengen. 

Nochtans bestaan er heel wat mogelijkheden om aan de twijfels van de schenker tegemoet te komen.

Verschillende syndromen en hun oplossing

De twijfels van een schenker kunnen worden ingedeeld in de volgende syndromen.

1. Het ferrarisyndroom

Dit is de angst dat eens de begiftigde het geld ontvangen heeft, deze er onverstandig gaat mee omspringen. Dit kan echter worden opgelost door een bewindclausule of een vervreemdingsverbod in te lassen in de schenkingsakte.

2. Het heksensyndroom

Dit is de angst dat het schoonkind over het geschonken goed gaat beschikken in plaats van het begiftigde kind. Dit kan vermeden worden door een uitsluitingsclausule; het inlassen van een fideicommissum de residuo of door het uitsluiten van het ouderlijk vruchtgenot.

3. Het naaktheidssyndroom

Dit is het geval wanneer de schenker liever niet schenkt omdat hij het gevoel heeft dat hij hierdoor zijn huidige levensstandaard niet zal kunnen aanhouden of niet zal kunnen blijven voorzien in zijn verzorging,... Door het vruchtgebruik voor te behouden of een last van verzorging op te nemen, kan aan dit (vaak misplaatste) gevoel tegemoet gekomen worden.

4. Het baronsyndroom

Dit syndroom doet zich voor wanneer de schenker liever niet het zeggenschap opgeeft over het geschonken goed. Voorbehoud van vruchtgebruik of een beheers- of bewindsvolmacht kunnen hier mogelijks helpen.

5. Het dynastiesyndroom

Er is sprake van dit syndroom wanneer de schenker inspraak wenst te behouden over de generaties heen, hetgeen bekomen kan worden aan de hand van fideïcommissum de residuo of andere controle- en continuïteitsvehikels.

Besluit

Uit het voorgaande blijkt dat er heel wat voorwaarden kunnen worden ingelast in de schenkingsakte teneinde tegemoet te komen aan de onzekerheden en angsten die vaak gepaard gaan met een schenking.

Het is dan ook van groot belang dat u zich laat inlichten en of laat bijstaan bij het totstandbrengen van een schenking zodat verzekerd kan worden dat met uw onzekerheden en wensen rekening gehouden wordt. 

 

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.