Contacteer ons

X

Hoe maak ik een geldig testament op?

Mogelijkheden

 • Notarieel testament
 • Eigenhandig testament

Verschillen 

 • Notarieel testament
  • Zoals de naam het zegt zal u moeten langsgaan bij de notaris.
  • U dicteert aan de notaris uw testament in aanwezigheid van een tweede notaris of van twee getuigen.
  • De notaris schrijft het testament. Nadien wordt het ondertekend door de erflater (u), de twee getuigen en de notaris.
  • Het testament wordt steeds geregistreerd bij het Centraal Register voor Testamenten (CRT).
 • Eigenhandig testament
  • Hier is geen tussenkomst van derden nodig, maar u schrijft (met de hand, niet getypt) uw laatste wilslbeschikkingen neer.
  • Om geldig te zijn, moet u de datum erop vermelden en ondertekenen.
  • U kan uw testament laten registeren bij het CRT. Hiervoor is de tussenkomst van de notaris vereist.

Geldigheidsvoorwaarden

Elk testament moet voldoen aan volgende geldigheidsvoorwaarden:
 • Bekwaam zijn: u moet beschikken over al uw verstandelijke vermogens en over uw vrije wil.
 • Wettelijke beperkingen: u mag in uw testament niet opnemen wat u wil, maar u moet rekening houden dat bepaalde erfgenamen recht hebben op een gedeelte van de erfenis (reservataire erfgenamen).
 • Geen voorwaarden: u mag geen voorwaarden opnemen die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Is dit het geval, dan worden deze als niet geschreven beschouwd.

Elke vorm heeft zijn specifieke voor-en nadelen. Wij kunnen u helpen bij de redactie van een dergelijk document zodat uw wensen op een juridisch duidelijke en onbetwistbare manier worden verwoord.

Contacteer ons