Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Hand-of bankgift onder lasten en voorwaarden

Inleiding

Een handgift houdt de onmiddellijke, materiële en onherroepelijke verarming in van de schenker die een deel van zijn roerend vermogen weggeeft met de intentie om te begiftigen. 

Het veronderstelt dat de geschonken zaken lichamelijk en verplaatsbaar zijn.

Desalniettemin wordt de schenking door overschrijving of de bankgift eveneens aanvaard als een geldige vorm van onrechtstreekse schenking.

Om een geldige hand- of bankgift tot stand te brengen, dienen verschillende voorwaarden nageleefd te worden.

De voordeel van deze schenkingstechnieken is dat er geen schenkingsrechten dienen betaald te worden en indien de goederen meer dan 3 jaar voor het overlijden van de schenker worden "doorgeschoven", zullen er eveneens geen successierechten verschuldigd zijn.

De vraag stelt zich welke voorwaarden en/of lasten gekoppeld kunnen worden aan een hand-en of bankgift.

Voorwaarden en lasten die voorzien kunnen worden bij een hand- of bankgift

De volgende voorwaarden en lasten kunnen gekoppeld worden aan een hand- of bankgift door gebruik te maken van een pacte adjoint:

- Beding van vrijstelling van inbreng: dit houdt in dat wordt afgeweken van de principiële gelijkheid onder erfgenamen door de begunstigde te bevoordelen buiten zijn of haar erfdeel. De schenking wordt dan aangerekend op het beschikbaar deel;

- Verbod tot inbreng in de huwelijks- en/of samenlevingsgemeenschap;

- Beding van conventionele terugkeer;

- Periodieke uitkering van een (vaste of geïndexeerde) geldsom;

- Onderhoudsverplichting indien de schenker niet meer over voldoende middelen zou beschikken.

Voorwaarden die alleen voorzien kunnen worden bij een notariële schenking

Indien u wenst om het inkomen uit de geschonken roerende goederen te behouden, kan er geschonken worden onder voorbehoud van vruchtgebruik. Ten gevolge hiervan blijven de vruchten, de interesten en/ of dividenden van het geschonken goed toekomen aan de schenker.

Deze voorwaarde kan echter enkel voorzien worden bij (buitenlandse) notariële akte.

Besluit

Uit het voorgaande blijkt dat de hand- of bankgift toelaat om bepaalde voorwaarden en lasten te verbinden aan de overdracht van bepaalde roerende goederen zoals gelden en effectenportefeuilles.

Desalniettemin is het van uiterst belang dat alle inhoudelijke en vormelijke vereisten worden nageleefd om de geldigheid van de gifte te verzekeren.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.