Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Handgift en bankgift: fiscaal versus burgerlijk

Inleiding

Beste lezers,

Dit is het tweede artikel waarin wij het belangrijke verschil tussen de regels van het burgerlijk recht en de regels van het successierecht (nu: Vlaamse Codex Fiscaliteit - VCF) willen duidelijk maken.

Eén van de favoriete planningstechnieken van de Vlaming, namelijk de bankgift en de handgift, komen hierbij aan bod.

De handgift en de bankgift fiscaal

Om vermogen door te geven van de ene generatie naar de volgende is de goedkoopste techniek bij uitstel de handgift en de bankgift.

In het eerste geval gaat men gewoon geld of roerende goederen (bijvoorbeeld de sleutels van een auto) schenken van hand tot hand.

Bij een bankgift zal men een overschrijving doen van de eigen bankrekening naar de rekening van de persoon die men wenst te begunstigen.

In beide gevallen zal men dit onderbouwen met de nodige documenten teneinde een vaste datum te bekomen. Dit is een datum die op onweerlegbare wijze bewijst op welke datum de gift heeft plaatsgevonden.

De reden hiervan is dat, indien de schenker nog drie jaar blijft leven na deze datum, deze giften niet meer in aanmerking komen voor de successiebelasting. 

Giften in het burgerlijk wetboek

Het burgerlijk wetboek gaat ervan uit dat, wanneer een persoon giften of schenkingen doet tijdens zijn leven, dit niets anders is dan voorschotten op zijn erfenis.

Dit heeft voor gevolg dat men bij het overlijden van een persoon, alle schenkingen en giften die hij tijdens zijn leven gedaan heeft terug bij zijn vermogen dat hij nog heeft op het ogenblik van zijn overlijden gaat bijvoegen.

Het vermogen dat men aldus bekomt vormt zijn nalatenschap en zal verdeeld worden onder zijn erfgenamen. De reeds ontvangen giften en schenkingen zullen hierbij verrekend worden.

Dit heeft voor gevolg dat, hetgeen men teveel heeft gekregen, zal moeten teruggeven.

Opmerking: Wat wij hierboven zeggen is heel elementair. Het zit allemaal nog wel wat ingewikkelder in mekaar. Het is echter belangrijk dat u dit reeds in gedachten houdt wanneer u bepaalde goederen aan uw kinderen schenkt.

Voorbeeld

Een weduwnaar heeft twee kinderen: Griet en Hans. Hij woont in een huurwoning.

5 jaar geleden heeft hij € 100.000 via een bankgift aan Griet gegeven om haar te helpen bij de aankoop van een bouwgrond.

Bij zijn overlijden heeft hij nog spaarboekje van € 80.000.

Hoe wordt de nalatenschap verdeeld?

Eerst wordt de nalatenschap samengesteld: spaarboekje + de gift uit het verleden = € 80.000 + € 100.000: € 180.000.

Elk kind heeft recht op de helft of € 90.000.

Theoretisch (en fiscaal - zie verder) krijgt Hans € 50.000 van zijn zus en € 40.000 van het spaarboekje. In de praktijk zal hij echter de € 80.000 van het spaarboekje nemen en zal zijn zus hem nog € 10.000 moeten bijpassen.

UIteindelijk heeft ook zij € 100.000 minus de terugbetaling van € 10.000 = € 90.000 gekregen.

Fiscaal zullen er echter alleen belastingen moeten betaald worden op de € 80.000. Deze zullen 50/50 moeten betaald worden door Hans en door Griet.

Besluit

Wanneer u niet beroepsmatig met deze materie bezig bent bestaat heel snel het risico dat u regels van verschillende wetgevingen door mekaar gaat halen

Maak zeker deze fout niet.

Onderschat ook nooit de fiscus. Stel dat de bovenstaande gift wel binnen de drie jaar zou zijn gebeurd, dan zou u misschien de ijdele gedachte kunnen hebben dat de fiscus hier toch niet zal achterkomen en vergeten om dit aan te geven.

De aankoopakte van de grond van Griet is geregistreerd en de fiscus zal, indien het niet vermeld staat in de akte, haar vragen waar zij dat geld vandaan heeft. De kans dat u hiermee wegkomt is praktisch nihil. De kans dat u zware boetes en nalatigheidsinteresten zal betalen is echter nog zo groot.

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken beste lezers. Alhoewel het allemaal om ogenschijnlijke simpele regelingen gaat moet u met zoveel zaken rekening houden dat de kans dat u in de fout gaat heel reëel is waardoor u hetzij de kiemen legt voor latere familieruzies hetzij geconfronteerd wordt met aan afrekening van de fiscus waar u niet goed van bent.

Laat u hierom steeds bijstaan door professionals alvorens u met deze planningstechnieken aan de slag gaat. 

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.